> 国内新闻 > >>正文
2018-10-06 06:12 来源:未知 手机看新闻

行路难(君不见建章宫中金皓枝)

[提要]干者:崔颢 朝代:唐朝 行路难(君不见建章宫中金皓枝)原文: 【行路难】...

 干者:崔颢

 朝代:唐朝

 行路难(君不见建章宫中金皓枝)原文:

 【行路难】

 君不见建章宫中金皓枝,万万长条拂地下垂。

 杏月如月叁月花如霰,九重幽深静君不见。

 艳彩朝含四珍宫,香风吹奏入朝云殿。

 汉家宫女春天不阑,酷爱此芬芳朝暮看。

 看去看到来心不忘,攀折将装置镜台上。

 副副斋顺手剪不成,两两艳妆乐相向。

 建章昨夜宗春天风,壹花飞落长信宫。

 长信佼人见花泣,忆此珍树何嗟及。

 我往昔初在昭阳时,朝攀暮折登玉墀。

 条言岁岁长对立,不悟今朝遥相思。

 行路难(君不见建章宫中金皓枝)合并音松读:

 【háng lù nán 】

 jun1 bú jiàn jiàn zhāng gōng zhōng jīn míng zhī ,wàn wàn zhǎng tiáo fú dì chuí 。

 èr yuè sān yuè huā rú xiàn ,jiǔ zhòng yōu shēn jun1 bú jiàn 。

 yàn cǎi cháo hán sì bǎo gōng ,xiāng fēng chuī rù cháo yún diàn 。

 hàn jiā gōng nǚ chūn wèi lán ,ài cǐ fāng xiāng cháo mù kàn 。

 kàn qù kàn lái xīn bú wàng ,pān shé jiāng ān jìng tái shàng 。

 shuāng shuāng sù shǒu jiǎn bú chéng ,liǎng liǎng hóng zhuāng xiào xiàng xiàng 。

 jiàn zhāng zuó yè qǐ chūn fēng ,yī huā fēi luò zhǎng xìn gōng 。

 zhǎng xìn lì rén jiàn huā qì ,yì cǐ zhēn shù hé jiē jí 。

 wǒ xī chū zài zhāo yáng shí ,cháo pān mù shé dēng yù chí 。

 zhī yán suì suì zhǎng xiàng duì ,bú wù jīn cháo yáo xiàng sī 。

 ※提示:合并音为以次生成,故此多音字的合并音能不正确。

标签